EUROPEUM Institute for European Policy

Archives for Lukašenko

Jaké jsou nynější vztahy dvou sousedů, které spojuje mnohasetletá společná historie, ale současnost spíše rozděluje? Jeden z nich, Polsko, je rychle se rozvíjející moderní stát. Naopak Bělorusko je často označováno jako poslední skanzen komunismu v Evropě. Vztahy od raných devadesátých let mezi Běloruskem a Polskem jsou trvale napjaté a podezřívavé. Po rozpadu Sovětského svazu a… » read more

Posted by EUROPEUM