EUROPEUM Institute for European Policy

Archives for Green Deal

The adoption of the European Green Deal (EGD) marked a new chapter for EU efforts to mitigate the negative effects of climate change. The EGD envisages Europe’s ambition to become first climate-neutral ‘bloc’ and move towards efficient use of resources and circular economy. However, in order to undertake ambitious climate actions and achieve sustainability goals,… » read more

Posted by EUROPEUM

Při sledování pouze českých médií by se mohlo zdát, že Evropská zelená dohoda je odepsaná, budoucnost evropské ekonomiky leží v jádru, uhlí a spalovacích motorech a dosažení klimatické neutrality do roku 2050 už nikdo nevěří. Realita je ale zcela odlišná. Napříč Evropskou unií se stále častěji a hlasitěji ozývají hlasy pro zachování zelených cílů a… » read more

Posted by EUROPEUM