EUROPEUM Institute for European Policy

Archives for Enlargement

Vztahy Evropské unie a Turecka jsou dlouhodobě diskutovaným tématem. Turecko je pro Evropu strategickým partnerem, ať už obchodním, tak i politickým a geografickým. Vzhledem k tomu, že Turecko tvoří předěl mezi zeměmi Středního východu, které jsou politicky méně stabilní, a zeměmi Evropy, je otázka jeho integrace do evropských struktur politicky významná. Ve světle událostí z… » read more

Posted by EUROPEUM

Since the Brexit referendum, The EU has launched numerous new initiatives in order to regain momentum and show decisiveness. Amongst other moves, on February 2018, the Commission published the Western Balkans Enlargement Package, which tried to break the so-called ‘enlargement fatigue’. In order to reflect its commitment towards a ‘greater than 27’ EU, this document… » read more

Posted by EUROPEUM