EUROPEUM Institute for European Policy

Archives for climate

Při sledování pouze českých médií by se mohlo zdát, že Evropská zelená dohoda je odepsaná, budoucnost evropské ekonomiky leží v jádru, uhlí a spalovacích motorech a dosažení klimatické neutrality do roku 2050 už nikdo nevěří. Realita je ale zcela odlišná. Napříč Evropskou unií se stále častěji a hlasitěji ozývají hlasy pro zachování zelených cílů a… » read more

Posted by EUROPEUM

Climate change is one of the most serious issues affecting the world today. Extreme weather conditions, such as drought, heat waves, flood and heavy rain are becoming more frequent not only on the other side of the world, but also in Europe. The planet is suffering from other consequences, like rising sea levels and loss… » read more

Posted by EUROPEUM

A recent European Council vote on cutting carbon emissions showed that Czech Republic is not so eager to move towards further European integration. And that perhaps Visegrad Four is soon going to be Visegrad Three. An idea that different parts of the European Union (should) integrate at a different pace, also known as differentiated integration,… » read more

Posted by EUROPEUM