EUROPEUM Institute for European Policy

Archives for Languages & Culture

“English is our official language because it has been notified by the United Kingdom (UK). If we don’t have the UK, we don’t have English“.[1] The words of MEP Danuta Hubner are particularly resonant as the United Kingdom has, after Brexiting around for the last five years, finally left the European Union. Since the separation… » read more

Posted by EUROPEUM

The January 6th US Capitol riots made the debate over how speech on social media should be moderated into a viral fad. Who would do a better job at protecting free speech online, government regulation or platform self-regulation, people asked. Naturally, government officials responded to the Trump-ban, and the ensuing Parler-ban, by claiming that the… » read more

Posted by EUROPEUM

Jen málokteré dva národy v Evropě sdílely po staletí tolik společných státních útvarů (např. více než 200 let trvající Polsko-litevská unie), aby mezi sebou ve století dvacátém tak nevraživě fyzicky a rétoricky bojovaly. Řeč je o Polsku a Litvě a jejich vztazích po roce 1989. Na rozdíl od Běloruska, které nastoupilo v porovnání s Litvou… » read more

Posted by EUROPEUM

Jaké jsou nynější vztahy dvou sousedů, které spojuje mnohasetletá společná historie, ale současnost spíše rozděluje? Jeden z nich, Polsko, je rychle se rozvíjející moderní stát. Naopak Bělorusko je často označováno jako poslední skanzen komunismu v Evropě. Vztahy od raných devadesátých let mezi Běloruskem a Polskem jsou trvale napjaté a podezřívavé. Po rozpadu Sovětského svazu a… » read more

Posted by EUROPEUM